Archive for the ‘Przewóz’ Category

Największy kontenerowiec na świecie pojawił się na nabrzeżu DCT w Gdańsku

Największy kontenerowiec na świecie pojawił się na nabrzeżu DCT w Gdańsku

Największy kontenerowiec na morzach pojawił się na nabrzeżu DCT w Gdańsku

2 czerwca obecnego roku port na terenie Gdańska odwiedził wyjątkowy gość. Wtedy bowiem przy nabrzeżu portowym zacumowany został kontenerowiec cechujący się największą ładownością pośród wszystkich używanych obecnie statków, czyli 19224 sztuk. Jak się okazuje jednak, nie będzie to najdłuższy statek tego typu, gdyż taki tytuł należy do kontenerowców aliasu Maersk, ale jego wymiary na pewno imponują. Kontenerowiec bowiem mierzy 396 metrów długości, jego zatopienie to 16 metrów, a szerokość jego pokładu to 59 metrów. Wszystko to sprawia, że na jego pokładzie bez najmniejszego problemu mogłyby się zmieścić cztery piłkarskie boiska, tak więc miejsca na rozłożenie kontenerów naprawdę będzie sporo. Na szczęście port gdański został przygotowany do przeładunku tak potężnych statków, zresztą wymienione już wcześniej kontenerowce mające największą długość regularnie przypływają do niego. W najbliższych miesiącach oddane do użytku ma zostać kolejne nabrzeże, jakie jest na dzień dzisiejszy w trakcie budowy. Dzięki temu przeładunkowe zdolności portu zwiększą się do trzech milionów kontenerów w ciągu roku, co zapewni miejsce w ścisłej czołówce europejskich terminali. MAYA, bo właśnie taką nazwę dostał opisywany kontenerowiec, został zmontowany w koreańskiej stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), a zwodowany został raptem rok temu. Zgodnie z tradycją istniejącą u armatora MSC, nazwa wodowanej jednostki pochodzi od imienia jednej z córek prezesa, Diego Aponte. MAYA to jeden z sześciu z grupy ULCS, które posiada ten właśnie armator, w chwili obecnej niepodzielnie panuje jeżeli będzie chodzić o możliwości załadunkowe. Do niedawna trasy pomiędzy Gdańskiem a Chińskimi portami były obsługiwane przez jednostki wchodzące w skład floty Maersk Line, jednak wizyta w czerwcu otwiera kolejny etap w obsłudze opisywanych szlaków. W chwili obecnej włączają się do niej także

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody aliansu Maersk

Minione miesiące to nadzwyczaj trudna sytuacja jeśli chodzi o branżę transportu morskiego. Opłaty za przewóz kontenerów zmniejszają się bez przerwy, i na razie niewiele będzie wskazywało na to, aby sytuacja mogłaby ulec znaczącej poprawie. Na złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze duże spowolnienie nastąpiło w chińskiej gospodarce, a poza tym na rynku jest obecnie naprawdę duża nadpodaż kontenerowców, co także ma duży wpływ na wyniszczającą wojnę na ceny. Budowa tych jednostek miała swój początek kilka lat temu, gdy na rynku była zupełnie inna sytuacja. Największa ilość oddawanych jednostek zbiegła się z startem kryzysu w branży, i w pewnym momencie zaczęło się okazywać, że spora ich część zwyczajnie nic nie ma do roboty. Oczywiście sytuacja tego typu nie jest bez wpływu na kondycję armatorów. Duża ich część dużo mniej zarabia, a niektórzy z armatorów wręcz zaczynają mieć straty. Wszystko to wymusza podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczenia kosztów, armatorzy poszukują tu rozmaitych sposobów na to, żeby pomimo bieżącego kryzysu działać na należytym pułapie.

Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na przychody grupy MaerskTen globalny kryzys dotknął także nawet największe firmy z branży, co doskonale dostrzec można na przykładzie jednego z liderów czyli firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku miała ona jedynie 224 miliony dolarów zysków, co jest bardzo mało jeśli się porówna do poprzedniego roku, kiedy było to miliard sześćset milionów. Obniżka przychodów wystąpiła w większości spółek duńskiego giganta, poza Maersk Tankers, Damco i Maersk Drilling. Jeśli chodzi o Maersk Transport spory wpływ na finansowy wynik tej spółki ma niska cena ropy naftowej, co spowodowało duży popyt na nią. Za to największy przewoźnik kontenerowy, czyli Maersk Line miał w obecnym kwartale tylko trzydzieści siedem milionów dolarów zysku. Przed rokiem było to aż siedemset milionów, więc różnice są naprawdę spore. Jak jednak twierdzi Nils S. Andersen, który pracuje na stanowisku prezesa Maersk Group, firma jest generalnie zadowolona z wyników, jakie zostały osiągnięte w tym roku. Mimo dość trudnej sytuacji wypracowano zyski w wysokości ponad dwustu milionów dolarów, w szczególności cieszy obrona przez Maersk Line pozycji lidera żeglugi kontenerowej.
.

Znacząca obniżka ilości rozładowywanych towarów w porcie gdyńskim w pierwszym półroczu bieżącego roku

W pierwszym kwartale obecnego roku port w Gdyni miał blisko 6-procentowy spadek przeładunków w stosunku do ubiegłego roku, a ogólna ich wielkość wynosiła prawie pięciu milionów ton. Spadki te dotknęły prawie wszystkie grupy towarów, a dla każdej jest sporo konkretnych powodów stojących za taką sytuacją. O ponad pięć procent zmniejszył się rozładunek węgla, a głównym powodem takiego stanu rzeczy to obniżony eksport i niski poziom cen sprzedaży tego surowca. Dużo więcej spadków nastąpiły przy obsłudze zbóż, sięgające blisko dwudziestu procent, lecz mimo wszystko Gdynia utrzymała się na pozycji lidera, ponieważ w reszcie portów była podobna sytuacja. Również o prawie 6 procent uległa zmniejszeniu obsługa kontenerów, niestety Gdynia nadal ma trudno konkurować z sąsiadującym Gdańskiem. W ciągu ostatniego czasu paru największych spedytorów zdecydowało o przeniesieniu obsługi do portu DTC, więc stało się to powodem znaczących spadków w tym obszarze. I do momentu wykonania zaplanowanych projektów, które mają powiększyć przeładunkowe możliwości wszystko wskazywało będzie na to, że w tej kwestii niedużo się zmieni.

A inwestycji tych jest potrzebne całkiem sporo, gdyż jak na razie port nie jest przygotowany na to, żeby móc przyjmować największe statki. W pierwszej kolejności potrzebna będzie do tego większa obrotnica, na montaż której przetarg został już rozpisany, a planowany czas oddania do użytkowania powinien wynieść nie więcej niż dwa lata. Aktualnie działające obrotnice dają możliwość obsługiwania jednostek do długości około 300 metrów, co jest stanowczo za mało na aktualne wymagania firm spedycyjnych. Znacząca obniżka liczby przeładowanych ładunków w porcie w Gdyni w pierwszym półroczu 2016 rokuZaplanowana obrotnica ma pozwolić obsłużenie statków mających długość nawet do czterystu osiemdziesięciu metrów, co powinno w zupełności wystarczyć na wszystkie pływające obecnie statki. W ciągu następnych lat mają być realizowane kolejne projekty, które aktualnie są na etapie planowania. Tor podejściowy ma zostać pogłębiony do około 17 i rozszerzony do 280 metrów, a akweny wewnątrz docelowo będą miały 16 metrów. Tym sposobem do gdyńskiego portu wpłyną bez problemów największe nawet aktualnie jednostki, co pozwoli na lepszą konkurencję z Gdańskiem.

Przewidywany wzrost złomowanych kontenerowców w roku 2016

Rynek przewozu kontenerowego od pewnego czasu jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Nadal bardzo dużo statków czeka na terenie stoczni na wodowanie, a umowy na ich budowę podpisywano kilka lat temu, w czasach dużej koniunktury. Lecz sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła, w branży przewozowej zaczął się duży kryzys i okazało się nagle, że statków jest zwyczajnie za dużo. Najwięksi armatorzy dają sobie radę z tym problemem różnymi sposobami. Część z nich wydłuża sobie trasę omijając kanały Sueski i Panamski, co co prawda znacznie zwiększy czas dostawy ładunku, ale kosztowo będzie to wychodzić podobnie, a statki mają zajęcie. Dość sporo jednostek stoi też w portach i wyczekuje jakiś zamówień, niekiedy może to trwać to nawet parę tygodni. Coraz bardziej powszechnym trendem jest także oddawanie do złomowania starszych statków. Ponieważ bez przerwy wodowane są nowo budowane kontenerowce, dużo bardziej oszczędne i nowoczesne, to starsze jednostki stają się mniej ekonomiczne. Całkiem spory wpływ na oddawanie statków na złom ma także mniejszy popyt na pewne rodzaje statków, tu także w ostatnich latach nastąpiło dużo zmian. Fachowcy przewidują wzrost złomowanych kontenerowców w tym roku

Analitycy twierdzą, że w obecnym roku będzie sporo więcej złomować statków, niż rok wcześniej. Bierze to z kilku rzeczy. Przede wszystkim w tym roku powinny zwiększać się ceny za złom okrętowy, w roku 2015 miały one bardzo niski poziom, tak więc właściciele statków nie spieszyli się raczej do pozbywania się statków. Duże znaczenie na opisywaną sytuację ma również zmniejszenie zainteresowanie kontenerowcami typu panamax. Przy dużym popycie na nie znacznie bardziej od oddawania na złom będzie się opłacać ich sprzedaż czy też czarter, ale w obecnym roku zainteresowanie nimi jest znacznie mniejsze. W tym roku, przez pierwsze dwa miesiące, ma złom oddano 19 statków, z jakich spora część nie pływała dłużej niż 20 lat. Zwiększeniu także ulega tonaż złomowanych statków, coraz większa ich liczba ma ładowność powyżej czterech tysięcy ton. Ocenia się, że w tym roku zjawisko to będzie się nasilać, głównie z powodu konieczności eliminowania jednostek nie przynoszących zysków, ale też rosnącym cenom złomowania.

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w zakresie badań i rozwoju na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskimInwestycje oraz badania cały czas są mocno finansowane z najróżniejszych dotacji, i w zasadzie tak samo będzie wyglądać sytuacja w Województwie Pomorskim. Na parę najbliższych lat przewidziano bowiem około osiemdziesięciu milionów euro różnych dotacji i dofinansowań dla instytucji naukowych i firm, a wszystkie te rzeczy między innymi w ramach programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Jeśli chodzi o pierwszą transzę do dyspozycji jest sto milionów złotych, a składanie wniosków ma się zacząć w maju. W zależności od charakteru projektu i wielkości firmy, która stara się o takie wsparcie poziom ogólnego finansowania projektu wynieść nawet może od 15 do nawet 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych zostało przyjęte, że mogą wziąść w nich udział nie tylko średnie i małe firmy, lecz również większe podmioty. Jeszcze do niedawna miały one niewielką możliwość starania się o dofinansowanie, w chwili obecnej podjęto decyzję że się je dopuści, ale z limitem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja startuje pierwszy nabór wniosków na dofinansowania projektów, a w następnych latach mają być rozpisywane kolejne tego typu konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami mają być jedynie przeznaczone na badania oraz rozwój technologii. Tak więc można nie będzie z nich postawić nowego budynku czy też wykonać linii produkcyjnej, lecz już nabyć badawczy sprzęt czy też urządzenia do laboratoriów już tak. Nie ma też żadnych ograniczeń co do wielkości samego projektu, starać się więc będzie można zarówno o niewielkie jak też duże sumy. Ważnym aspektem w czasie tego konkursu jest to, że brać w nim mogą udział również różnego rodzaju instytucje naukowo-badawcze, a nie sami przedstawiciele biznesu. Jednak wprowadzono tu warunek, że wkład własny zapewniony musi zostać przez jakieś przedsiębiorstwo, co znacząco ukierunkuje badania na ich praktyczne zastosowanie. Nie ma przy tym wymogu podpisywania różnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie będzie to wymagane w czasie aplikowania. Ostateczna ocena wniosków które zostały złożone zostanie wykonana przez zespół znanych specjalistów z branż, z jakich zostaną poskładane projekty, a wszystkie umowy zostaną podpisane dopiero w jesieni.

Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Przewozowa branża od długiego czasu borykała się z problemem nieprawidłowo deklarowanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora ilość nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało niebagatelne znaczenie przy bezpieczeństwie przewozów. Nawet nieduże odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, powodując poważne kłopoty z zapewnieniem stabilności, a niekiedy nawet utonięcia. Z takich też powodów od wielu lat prowadzone były intensywne prace nad uporządkowaniem tej kwestii, ale z powodu kosztów nie dawało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on przypilnować tego, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Równocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych metod. Pierwsza z nich to ważenie całego spakowanego i zaplombowanego kontenera, zaś druga to mierzenie wszystkich poszczególnych towarów razem z opakowaniami i posumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza metoda będzie znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagała kupna certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. W chwili obecnej tylko niewielka część portów w naszym kraju ma tego typu możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów nadal duża część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w firmach zajmujących się załadunkiem. W najbliższych latach są oczywiście w planach takie inwestycje, jednak sprawa nie będzie jedynie dotyczyć kupna kolejnego urządzenia, ale też zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Na przykład port w Szczecinie posiada już wdrożone gotowe procedury związane z przyjmowaniem kontenerów, a dodatkowo może zaoferować możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Otwarcie nowej chłodni na terenie Gdańskiego Portu

Pobliże portu Gdańskiego są niezwykle chętnie wykorzystywane na powierzchnie magazynowe. Bez wątpienia naprawdę spory wpływ będzie na to miało bardzo dobre położenie tego miejsca i korzystne połączenia komunikacyjne. Sam port jest największym obiektem tego typu na naszym nadbrzeżu, z możliwością obsługiwania megakontenerowców. Dodatkowo ma bardzo dobre połączenia drogowe z pobliską autostradą, a poza tym wydajny węzeł kolejowy, który pozwala na transport towarów tym sposobem. Powoduje to wszystko, że branża FMGC bardzo chętnie korzysta z terenów, które się tam znajdują, ponieważ transport do centrum kraju i odwrotnie naprawdę nie sprawia problemów. Z tego też powodu nie będą nikogo dziwić coraz to nowe budowane obiekty chłodnicze, a ostatnią dużą tego typu inwestycją jest chłodnia należąca do spółki PAGO. Raptem przed rokiem został ogłoszony przetarg na dzierżawę czterech hektarów terenów znajdujących się w okolicy kontenerowego terminala, który zwyciężyła wspomniana firma. Budowa obiektu ukończona została w kilka miesięcy i 15 stycznia bieżącego roku obiekt został oficjalnie oddany do użytku.

Otworzenie nowoczesnej chłodni na terenie Gdańskiego Portu
Nowa chłodnia to jest największym tego typu obiektem należącym do spedycji Pago. Zaprojektowano w nim 3 niezależne komory mające całkowitą pojemność aż 36 tysięcy jednostek paletowych. W zasadzie chłodnia obsługiwać może wszystkie rodzaje produktów, od takich, które wymagać będą jedynie obniżonej temperatury jak również mrożonych. Cały czas obsługiwane są na przykład owoce, warzywa i nabiał, ale także można przyjmować i mrozić różnego rodzaju mięso. Przy projektowaniu zastosowano bardzo nowoczesne rozwiązania z obszaru chłodnictwa, dzięki czemu cały obiekt jest bardzo nowoczesny i zaawansowany technologicznie. W dużym stopniu postawiono też na wsparcie informatyczne obsługi, czego efektem jest dedykowany system wspierający i nadzorujący operacje logistyczne. Położenie chłodni ze względów logistycznych jest bardzo korzystne, bowiem obiekt oddalony jest raptem niecały kilometr od terminala kontenerowego. Przede wszystkim umożliwiać to będzie sprawny i szybki załadunek na statki, a poza tym pozwala na bezproblemowy transport do centrum naszego kraju dzięki doskonały połączeniom drogowym i kolejowym.

Kłopoty z wybudowaniem trasy do Gdyńskiego Portu z powodu braku środków finansowych

Problemy z wybudowanie trasy do portu w Gdyni z powodu braku środków finansowychJednym z ważniejszych atrybutów rozwoju każdego większego portu jest zrobienie mu odpowiednich połączeń transportowych w każdą stronę, po to aby ładunki mogły zostać przywiezione i w powrotną drogę przetransportowane do końcowych klientów. Nie inaczej będzie w Gdyńskim Porcie, który coraz to bardziej boryka się z zapewnieniem odpowiednich dróg. Póki co cały ruch odbywa się po drodze, która wymaga gruntownej modernizacji. Ale wyłączenie jej z użytku bez zorganizowania żadnej alternatywy akuratnym rozwiązaniem nie będzie, gdyż mogłoby to sparaliżować pracę portu. Z takich też powodów od niedawna trwają intensywne prace nad projektem Drogi Czerwonej, jaka ma połączyć terytorium portu z obwodnicą. Jeszcze całkiem niedawno wszystko wydawało się zmierzać ku końcowi, ale ostatnio dość często problemem zaczęły być środki finansowe. Pierwotne projekty zakładały wydatki na poziomie dziewięciuset milionów. Ale w trakcie różnych analiz wyszło, że niezbędne będzie znacznie więcej, bo nawet 1,5 miliona, a takich pieniędzy póki co władze miasta nie mogą przeznaczyć.

Dziś hipotezę trasy wstrzymano i nie jest pewne, jakie będą jego dalsze losy. Co prawda każdy tu się zgadza, że inwestycja ta przydałaby się bardzo, jednak jak na razie co strony biorące udział w projekcie próbują w jakiś sposób się porozumieć. W wyniku prac wstępnych zaprojektowano trzy warianty, z których dwa wydają się realne do wykonania. Wariant trzeci póki co budzi duże sprzeciwy wśród okolicznych mieszkańców, ponieważ w dużym stopniu będzie przebiegał po estakadach. Z kolei pierwsze dwie opcje w znacznym stopniu korzystają z tuneli, przez co nie blokowało to nie będzie możliwości kolejnych inwestycji na tych terenach. Przez zarządzające instytucje promowany w największym stopniu jest drugi wariant, który będzie przebiegał pod trasą kolejową, przez co nie zostanie zablokowana rozbudowa linii aglomeracyjnej. Ciężko na razie powiedzieć, jak będą się dalej toczyć tej inwestycji, jeśli uda się zdobyć środki na finansowanie, to są spore szanse na to że projekt ten w najbliższym czasie ruszy do przodu.

Omijanie kanałów Sueskiego i Panamskiego przez zwiększającą się liczbę statków

Jeszcze do niedawna armatorom zależało bardzo na tym, aby trasy między portami były pokonywane tak szybko jak się da. A że najkrótsze trasy przechodzą przez dwa wielkie kanały, czyli Panamski oraz Sueski, to praktycznie bez przerwy był tam ruch. Ale zawirowania w ostatnim czasie na transportowym rynku i ceny ropy spowodowały, że na dzień dzisiejszy coraz częściej kapitanowie statków zaczynają wybierać całkowicie inną trasę. Mianowicie statki zaczęły pływać wokół południowego krańca kontynentu afrykańskiego, sporo nakładając drogę i czas podróży. Jak pokazują statystyki poprzednim roku więcej niż sto jednostek pływających regularnie między Europą, Azją i Ameryką Północną postanowiło wypróbować tę dłuższą trasę. A co za tym idzie nie musiały one korzystać z kanałów, które zaczęły w tym dostrzegać pewne zagrożenie dla swych interesów. Póki co trasa ta jeszcze zbyt popularna nie jest, dodatkowo wiąże się ze sporym opóźnieniem w dostawie zamówień. Jeśli jednak ogólna sytuacja na światowych rynkach będzie się nadal utrzymywać jak w chwili obecnej, to bardzo prawdopodobne, że ilość jednostek które będą płynąć wokół Afryki znacznie wzrośnie.Omijanie kanałów Panamskiego oraz Sueskiego przez zwiększającą się ilość jednostek

Głównymi powodami takiej sytuacji to bardzo niski poziom cen ropy naftowej i utrzymująca się bez przerwy duża nadpodaż statków. Zwłaszcza drugi z tych czynników ma bardzo duży wpływ na poziom cen frachtu, co czyni mocno problematycznym opłacalność dużej części połączeń. Wydłużenie trasy już w chwili obecnej dało stałe zajęcie kilkudziesięciu kontenerowcom, jakie zamiast stać bezczynnie przy nabrzeżu portowym w zarabiają w ten sposób na siebie. Optymiści liczą, że dzięki tego typu rozwiązaniom uda się w jakimś stopniu zatrzymać stawki za fracht, które już na dzień dzisiejszy są naprawdę bardzo niskie. Poza tym się okazało, że przy aktualnej wysokości cen paliw dużo bardziej ekonomiczna będzie podróż wokół Afryki, niż droga przez Kanał Sueski. Dlatego też zapadły w pewnym momencie właśnie takie decyzje, jeżeli paliwa utrzymają się dłużej na tak niskim poziomie, to prawdopodobnie liczba statków pływających tą znacznie dłuższą drogą ulegnie zwiększeniu. Oczywiście ku niezadowoleniu przedstawicieli obu kanałów, dla których każdy statek, który nie przypłynie to całkiem pokaźne straty pieniężne.

Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Kwestia z dokładną wagą przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co traktowane to było przez przewoźników niezbyt rygorystycznie. Co prawda w papierach waga musiała być podawana, ale w wielu przypadkach zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę jest planowany całościowy rozkład kontenerów na statku, to nawet małe rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Zdarzały się nawet przypadki zatonięć z tego powodu, statki miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem. Od pierwszego lipca roku 2016 w życie wchodzą przepisy które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Takie zmiany planowane były od wielu lat, jednak dopiero teraz ostatecznie się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, faktycznie nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do przewozu.Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Wdrażane w życie przepisy w tym obszarze wymagają, żeby przed załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, którego ciężar nie został potwierdzony. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma jednak dwie dość ważne wady, to znaczy będzie potrzebować zakupu drogich urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy ze zdarzającymi się korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie pakowane do środka ładunki, a następnie później do wszystkiego się dodaje wagę samego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większej ilości pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą będzie to, że od razu zna się wagę całego ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.

 • Translation


 • Spedycja w Gdyni – Kontakt

  telefon :
  +48 58 732 79 84

  e-mail :
  info@spedycjakontener.waw.pl

 • Najnowsze wpisy

 • NewStatPress

  Visits today: _