Co nakręca giełdę przewozów kombinowanych?

Spośród kilku bodźców rozkwitu przewozów kombinowanych w Polsce, na pierwsze szeregi nie wystawia się ani wyższa skuteczność nad przewozami drogowymi , ani lepsze korzyści dla kontrahentów, bo nie w wszystkich warunkach się to osiąga. Jest presja na „bycie zielonym”, jaką same faworyzują i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające transporty ładunków przewozem uznawanym za bardziej ekologiczny .

Przewóz multimodalny – co nakręca tą giełdę?

Ze względu na kiepską infrastrukturę kolejową, niedorozwój mnogości kontenerowych terminali lądowych, również przewagę na rynku frachtowym spółek z gromady PKP, używających z bezzasadnych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, sektor przewozów multimodalnych w Polsce nie jest napędzany realnymi wymogami rynku, w tym szukaniem sposobów bardziej wydajnych.

W przede wszystkim trudnej sytuacji znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam utracić kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w ustalonych dniach materiałów do importera finalnego lub jego usługa była marnej postaci.transport multimodalny

Przykładem tego zeszłego jest brak sprawnego układu obserwowania kontenerów. W efekcie zdarzają się sytuacje, w których klient przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze zna, czy ładunek przybył do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z transportów multimodalnych nie może udzielić klientowi gwarancji, że ładunek dotrze na czas. Duża rzesza spedytorów powstrzymuje zatem wykorzystywanie z konsultowanej usługi w wypadku ładunków trudnych oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest wyraźnie droższy.

Duzi klienci, zlecający znaczne potoki towarów do transportu, i sporzy operatorzy logistyczni, proponujący kompleksową realizację łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi przewozu morskiego jest transport kontenera z portu transportem intermodalnym , dysponujący sposobność zagospodarowania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, potrafi skorzystać ofertę intermodalną w sprawny sposób czyniąc ją bardziej korzystną kosztowo od drogowej.

Rynek przewozów intermodalnym w Polsce zdecydowanie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, także pod względem jakości usługodawców. Nadal jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów multimodalnych, szczególnie z powodu okazujących się następnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi potokami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz prężnie rozkręcające się porty Pomorza.

przewóz intermodalny

Sorry, comments are closed for this item.

 • Translation


 • Spedycja w Gdyni – Kontakt

  telefon :
  +48 58 732 79 84

  e-mail :
  info@spedycjakontener.waw.pl

 • Najnowsze wpisy

 • NewStatPress

  Visits today: _