Posts Tagged ‘transport intermodalny’

Spośród kilku bodźców rozkwitu przewozów kombinowanych w Polsce, na pierwsze szeregi nie wystawia się ani wyższa skuteczność nad przewozami drogowymi , ani lepsze korzyści dla kontrahentów, bo nie w wszystkich warunkach się to osiąga. Jest presja na „bycie zielonym”, jaką same faworyzują i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające transporty ładunków przewozem uznawanym za bardziej ekologiczny .

Przewóz multimodalny – co nakręca tą giełdę?

Ze względu na kiepską infrastrukturę kolejową, niedorozwój mnogości kontenerowych terminali lądowych, również przewagę na rynku frachtowym spółek z gromady PKP, używających z bezzasadnych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej wspólnocie zarządcy infrastruktury, sektor przewozów multimodalnych w Polsce nie jest napędzany realnymi wymogami rynku, w tym szukaniem sposobów bardziej wydajnych.

W przede wszystkim trudnej sytuacji znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam utracić kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w ustalonych dniach materiałów do importera finalnego lub jego usługa była marnej postaci.transport multimodalny

Przykładem tego zeszłego jest brak sprawnego układu obserwowania kontenerów. W efekcie zdarzają się sytuacje, w których klient przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze zna, czy ładunek przybył do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z transportów multimodalnych nie może udzielić klientowi gwarancji, że ładunek dotrze na czas. Duża rzesza spedytorów powstrzymuje zatem wykorzystywanie z konsultowanej usługi w wypadku ładunków trudnych oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest wyraźnie droższy.

Duzi klienci, zlecający znaczne potoki towarów do transportu, i sporzy operatorzy logistyczni, proponujący kompleksową realizację łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi przewozu morskiego jest transport kontenera z portu transportem intermodalnym , dysponujący sposobność zagospodarowania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, potrafi skorzystać ofertę intermodalną w sprawny sposób czyniąc ją bardziej korzystną kosztowo od drogowej.

Rynek przewozów intermodalnym w Polsce zdecydowanie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, także pod względem jakości usługodawców. Nadal jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów multimodalnych, szczególnie z powodu okazujących się następnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z wschodzącymi potokami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz prężnie rozkręcające się porty Pomorza.

przewóz intermodalny

Z kilku impulsów rozrostu przewozów multimodalnych w Polsce, na pierwsze szeregi nie wystawia się ani wyższa skuteczność nad transportami drogowymi , ani lepsze korzyści dla klientów, bo nie w każdych się to uzyskuje. Jest nacisk na „bycie zielonym”, jaką same promują i jakiej ulegają ogólnoświatowe koncerny, zlecające transporty towarów transportem wskazywanym za bardziej ekologiczny .

Przewóz intermodalny – co nakręca ten giełdę?

Mając na uwadze kiepską infrastrukturę kolejową, ułomność mnogości kontenerowych terminali lądowych, również przewagę na rynku frachtowym spółek z gromady PKP, korzystających z bezzasadnych rynkowo przywilejów u znajdującego się w tej grupie zarządcy infrastruktury, giełda transportów multimodalnych w Kraju nie jest poruszany realnymi wymogami rynku, w tym szukaniem sposobów z większym natężeniem efektywnych.

W szczególnie kłopotliwym położeniu znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam utracić kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w określonych dniach ładunków do adresata końcowego lub jego usługa była kiepskiej jakości.

Przykładem owego ostatniego jest brak funkcjonalnego układu śledzenia kontenerów. W efekcie mają miejsce, w których klient przewoźnika kolejowego w Polsce nie zawsze wie, czy ładunek dotarł do składu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z transportów intermodalnych nie może dać klientowi zabezpieczenia, że asortyment dojdzie na czas. Spora grupa spedytorów ogranicza zatem wykorzystywanie z konsultowanej usługi w przypadku ładunków ciężkich oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to dowóz drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.

Duzi klienci, zlecający duże potoki towarów do transportu, i potężni operatorzy logistyczni, przedkładający kompleksową realizację łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest fracht kontenera z portu przewozem multimodalnych , dysponujący sposobność spożytkowania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, potrafi skorzystać ofertę intermodalną w efektywny rodzaj robiąc ją bardziej owocną finansową od drogowej.

Giełda frachtów intermodalnym w Polsce stanowczo się poprawił w ciągu minionej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. Nadal jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój przewozów multimodalnych, szczególnie z powodu ujawniających się następnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z rosnącymi potokami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozkręcające się terminale Pomorza.

Spośród kilku pobudek rozwoju transportów intermodalnych w Polsce, na przód nie wysuwa się ani wyższa skuteczności nad przewozami drogowymi ani lepsze profity dla kontrahentów, bo nie w każdych warunkach się to osiąga. Istnieje ciśnienie na „bycie zielonym”, jaką same promują i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające przewozy ładunków transportem wskazywanym za bardziej ekologiczny .

Co podkręca rynek przewozów kombinowanych?

Mając na uwadze marną infrastrukturę kolejową, ułomność mnogości kontenerowych terminali lądowych, dodatkowo przewagę na rynku przewozowym spółek z gromady PKP, korzystających z bezpodstawnych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej grupie zarządcy infrastruktury, giełda przewozów multimodalnych w Kraju nie jest napędzany realnymi wymogami rynku, w tym poszukiwaniem sposobów w wyższym stopniu efektywnych.

W szczególnie uciążliwej położeniu znajdują się spedytorzy,zdarzało się nam postradać zleceniodawcy z owego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dostarczyć w ustalonych dniach towarów do importera końcowego lub jego usługa była złej postaci.

Przykładem tego ostatniego jest brak skutecznego ustroju obserwowania kontenerów. W efekcie zdarzają się sytuacje, w których klient przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze wie, czy ładunek przybył do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on obecnie się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z przewozów intermodalnych nie może udzielić klientowi gwarancji, że asortyment przybędzie na czas. Duża rzesza spedytorów powstrzymuje zatem korzystanie z konsultowanej usługi w przypadku ładunków kłopotliwych oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to transport drogowy kontenerów jest stanowczo droższy.

Duzi kontrahenci, zlecający duże potoki towarów do transportu, i sporzy operatorzy logistyczni, oferujący kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi przewozu morskiego jest dowóz kontenera z portu przewozem intermodalnym , dysponujący możliwość zagospodarowania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Kraju, umie wykorzystać ofertę intermodalną w sprawny rodzaj robiąc ją bardziej zasadną finansową od drogowej.

Rynek frachtów multimodalnych w kraju zdecydowanie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, również pod względem jakości usługodawców. W dalszym ciągu jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów multimodalnych, szczególnie z powodu objawiających się następnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z rosnącymi ilościami kontenerów generowanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz żywiołowo rozkręcające się terminale Pomorza.

 • Translation


 • Spedycja w Gdyni – Kontakt

  telefon :
  +48 58 732 79 84

  e-mail :
  info@spedycjakontener.waw.pl

 • Najnowsze wpisy

 • NewStatPress

  Visits today: _