Posts Tagged ‘trasy dalekomorskie’

Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Przewozowa branża od długiego czasu borykała się z problemem nieprawidłowo deklarowanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora ilość nadawców nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało niebagatelne znaczenie przy bezpieczeństwie przewozów. Nawet nieduże odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, powodując poważne kłopoty z zapewnieniem stabilności, a niekiedy nawet utonięcia. Z takich też powodów od wielu lat prowadzone były intensywne prace nad uporządkowaniem tej kwestii, ale z powodu kosztów nie dawało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on przypilnować tego, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Równocześnie terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy użyciu dwóch odmiennych metod. Pierwsza z nich to ważenie całego spakowanego i zaplombowanego kontenera, zaś druga to mierzenie wszystkich poszczególnych towarów razem z opakowaniami i posumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza metoda będzie znacznie bardziej szybka i wygodna do wykorzystania, lecz będzie wymagała kupna certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. W chwili obecnej tylko niewielka część portów w naszym kraju ma tego typu możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Z takich też powodów nadal duża część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w firmach zajmujących się załadunkiem. W najbliższych latach są oczywiście w planach takie inwestycje, jednak sprawa nie będzie jedynie dotyczyć kupna kolejnego urządzenia, ale też zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Na przykład port w Szczecinie posiada już wdrożone gotowe procedury związane z przyjmowaniem kontenerów, a dodatkowo może zaoferować możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Kwestia z dokładną wagą przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co traktowane to było przez przewoźników niezbyt rygorystycznie. Co prawda w papierach waga musiała być podawana, ale w wielu przypadkach zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę jest planowany całościowy rozkład kontenerów na statku, to nawet małe rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Zdarzały się nawet przypadki zatonięć z tego powodu, statki miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem. Od pierwszego lipca roku 2016 w życie wchodzą przepisy które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Takie zmiany planowane były od wielu lat, jednak dopiero teraz ostatecznie się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, faktycznie nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do przewozu.Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Wdrażane w życie przepisy w tym obszarze wymagają, żeby przed załadunkiem kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, którego ciężar nie został potwierdzony. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma jednak dwie dość ważne wady, to znaczy będzie potrzebować zakupu drogich urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy ze zdarzającymi się korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco wszystkie pakowane do środka ładunki, a następnie później do wszystkiego się dodaje wagę samego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większej ilości pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą będzie to, że od razu zna się wagę całego ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.

 • Translation


 • Spedycja w Gdyni – Kontakt

  telefon :
  +48 58 732 79 84

  e-mail :
  info@spedycjakontener.waw.pl

 • Najnowsze wpisy

 • NewStatPress

  Visits today: _